به آتش اجازه پیشروی ندهیم

بشر بدون آتش قطعاً زندگی متفاوتی داشت و یا شاید حتی تمدنی به وجود نمی‌آمد. اما آتش همینکه از کنترل خارج شود می‌تواند خسارات سنگینی به وجود آورد. نقاط ضعف انواع سازه‌ها در برابر حریق زمانی موردتوجه قرار می‌گیرد که یک آتش‌سوزی بسیار جدی با تلفات جانی و مالی بالا رخ دهد. کناف راهی امن در ساخت‌وساز پیشنهاد می‌کند. اندود گچی محافظ در برابر حریق، از دسته محصولات محافظ غیرعامل در برابر حریق محسوب می‌شود که وظیفه اصلی آن محافظت از عناصر سازه‌ای ساختمان در برابر حریق است. از ویژگی‌های بارز آن می‌توان به مقاوم‌سازی سازه در برابر حریق از ۳۰ دقیقه تا ۱۸۰ دقیقه، سرعت بالای اجرا، سهولت عملیات‌ترمیم، ماندگاری در تمام طول عمر سازه و قابلیت تسطیح پس از پاشش، اشاره نمود.

به آتش اجازه پیشروی ندهیم

بشر بدون آتش قطعاً زندگی متفاوتی داشت و یا شاید حتی تمدنی به وجود نمی‌آمد. اما آتش همینکه از کنترل خارج شود می‌تواند خسارات سنگینی به وجود آورد. نقاط ضعف انواع سازه‌ها در برابر حریق زمانی موردتوجه قرار می‌گیرد که یک آتش‌سوزی بسیار جدی با تلفات جانی و مالی بالا رخ دهد. کناف راهی امن در ساخت‌وساز پیشنهاد می‌کند. اندود گچی محافظ در برابر حریق، از دسته محصولات محافظ غیرعامل در برابر حریق محسوب می‌شود که وظیفه اصلی آن محافظت از عناصر سازه‌ای ساختمان در برابر حریق است. از ویژگی‌های بارز آن می‌توان به مقاوم‌سازی سازه در برابر حریق از ۳۰ دقیقه تا ۱۸۰ دقیقه، سرعت بالای اجرا، سهولت عملیات‌ترمیم، ماندگاری در تمام طول عمر سازه و قابلیت تسطیح پس از پاشش، اشاره نمود.